Prawidłowe oznakowanie kontenerów na odpady

Oznakowanie kontenerów na odpady jest jednym z obowiązków wprowadzonych przez zapisy ustawy o odpadach i inne akty prawne z nią związane. Przepisy dotyczące zgodnego z regułami ochrony środowiska zarządzania odpadami są w ostatnim czasie często modyfikowane i dostosowywane do prawa unijnego. Jednocześnie prawidłowe oznakowanie kontenerów staje się wraz z każdą nowelizacją przepisów coraz bardziej wymagające, a kary za uchybienia w tej materii coraz surowsze. Jak powinno wyglądać prawidłowe oznakowanie kontenerów i pojemników na odpady? O czym należy pamiętać?

Oznakowanie kontenerów – najważniejsze zasady

Pojemniki i kontenery na odpady wymagają prawidłowych oznaczeń nie tylko ze względów praktycznych. Czytelne, precyzyjne i jednoznaczne oznakowanie kontenerów jest obowiązkiem wynikającym z prawa. Tabliczki i etykiety na pojemniki na odpady mają wystandaryzowany wygląd, a ich treść szczegółowo definiują obowiązujące obecnie przepisy. Wszystkie te regulacje mają na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w obszarze zarządzania odpadami oraz usprawnienie kontroli nad odpadami i ich losem. Odpowiednie oznakowanie kontenerów i koszy na odpady to też ułatwienie dla pracowników, którzy odpowiedzialni są za sortowanie odpadów w firmie, przygotowanie ich do przekazania i transportu realizowanego przez firmy odbierające odpady. Z oczywistych powodów najwięcej restrykcji w zakresie oznakowania pojemników na odpady pojawia się w przypadku odpadów niebezpiecznych. Ostatnie nowelizacje prawa wprowadziły kilka nowych reguł, o których wytwórcy odpadów powinni pamiętać, bo oznakowanie pojemników na odpady należy właśnie do ich obowiązków i to oni ponoszą konsekwencje zaniedbań w przypadku kontroli czy jakiegoś niespodziewanego incydentu. Nowością jest m.in. oznakowanie pojemników na odpady etykietą, na której musi pojawić się już nie tylko kod odpadu, ale też informacja o dacie i miejscu rozpoczęcia jego składowania. Dane na etykiecie muszą być aktualizowane przez kolejnych posiadaczy odpadu, co pozwoli kontrolować okres ich magazynowania, który według prawa może wynieść maksymalnie 3 lata i jedynie 12 miesięcy, gdy w pojemniku znajdują się odpady niebezpieczne.

Jak dobrać odpowiednie pojemniki i kontenery na odpady?

Nie tylko prawidłowe oznakowanie kontenerów i pojemników na odpady wymaga uwagi ze strony wytwórcy odpadu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, wygody i sprawnego przebiegu procesów gospodarowania odpadami równie istotny jest dobór odpowiednich pojemników i kontenerów na odpady. Powinny to być konstrukcje trwałe, funkcjonalne i atestowane. Oszczędnościom i redukcji kosztów związanych z transportem będzie sprzyjać ponadto wybór urządzeń i pojemników zmniejszających objętość odpadów. Tego rodzaju nowoczesne kontenery na odpady, np. prasokontenery oraz inne certyfikowane pojemniki na odpady różnych frakcji oferuje Stena Recycling – skandynawska firma zarządzająca odpadami, która projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania z obszaru gospodarowania odpadami w firmach i przedsiębiorstwach na terenie całej Polski. Stena Recycling jako lider w branży recyklingu, dba o niezwykle wysoki standard swoich usług, co w istotny sposób przekłada się na ich atrakcyjność. Przedsiębiorcy wybierający usługi Stena Recycling mogą liczyć nie tylko na organizacje odbioru odpadów z ich firmy, zadbanie o ich bezpieczny transport i opłacalny recykling, ale też dostarczenie nowoczesne pojemniki na odpady idealnie dostosowane do faktycznych potrzeb tej firmy. Specjaliści ze Stena Recycling wspierają również polskich przedsiębiorców w takich obszarach jak doradztwo środowiskowe, czy właśnie segregowanie i magazynowanie odpadów oraz prawidłowe i zgodne z przepisami oznakowanie kontenerów na odpady stosowanych w firmie.