Rolnictwo Ekologiczne Ideałem Nowoczesnej Gospodarki Jak Zapobiegać Zagrożeniom Środowiska

Środowisko dla wielu krajów na świecie stało się niezwykle ważną częścią życia społecznego. Dlatego na początku XXI wieku zaczęto mówić o kryzysie ekologicznym we współczesnym świecie. Naukowcy zastanawiają się nad sposobami zapobiegania niszczenia środowiska i żywności.
Istotnym elementem zagrażającym ekologii jest samo rolnictwo, które tak samo jak przemysł zapomina o stosowaniu środków zapobiegających skażeniu środowiska i żywności. Współczesne rolnictwo opiera się o sztuczne nawozy, które niszczą glebę i powodują gorszy stan produkowanej żywności. Jednocześnie stosuje się we współczesnym rolnictwie środki ochrony roślin oparte na toksycznych płynach, które zanieczyszczają naturalne składniki mineralne, dostępne w glebie.


Pomyśl, jak pięknie wyglądałby park, gdyby nie było toksycznych wód gruntowych. Kwiaty uśmiechałyby się do ciebie za każdym razem, gdybyś je mijał. Ptaki by ćwierkały nieopodal, ponieważ karmione naturalną karmą, miałyby lepiej brzmiące struny głosowe. Sam oddychałbyś dużo bardziej świeżym powietrzem. Dlatego rozwój rolnictwa ekologicznego to też dobre rozwiązanie dla ciebie, osoby która żyje w mieście.
Intensywne współczesne rolnictwo jest nastawione na dynamiczny rozwój i jak największy zysk z posiadanej roli. Nieodłącznym elementem takiej postawy wobec pracy na roli jest intensyfikacja produkcji. Współczesne rolnictwo nie wypracowało metod zapobiegania kosztom środowiskowym. A przecież są one liczne: gorszy stan krajobrazu, zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, erozja gleby, degradacja gleby. Wszystko to wpływa silnie na życie zwierząt, roślin, a nawet samego człowieka. Pijemy coraz bardziej zanieczyszczoną wodę. Kąpiemy się w toksycznej wodzie. Jemy produkty wysoko przetworzone. Karmimy zwierzęta jedzeniem, które było nawożone, a one produkują produkty, które są zanieczyszczone.


Sformułuj kilka postulatów za tym, aby rolnictwo było ekologiczne. Zobacz ile korzyści płynie z zachowania natury. Każdy z nas chciałby, aby jego dzieci mogły cieszyć się ekologią, krajobrazem, roślinnością, rzekami, oczkami wodnymi i innymi rzeczami związanymi ze środowiskiem. Czy nie tęsknisz za ćwierkaniem ptaków?
W XXI wieku rolnictwo stało się rolnictwem intensywnym. W jego ramach gubi się idea różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i krajobrazowym. Trudno mówić o zachowaniu bioróżnorodności w sytuacji, gdy rolnicy przestali hodować zwierzęta hodowlane, a zamiast tego skupiają się tylko na tym, co przynosi ogromne zyski finansowe. Nie ma już prawie nigdzie mokradeł, oczek wodnych czy zarośli śród polnych. Drobne ścieki wodne i mniej wydajne rośliny uprawne nie są już produkowane na masową skalę, jak to było dawniej.


Wszystko co tutaj przeczytałeś zachowaj głęboko w sercu. To właśnie natura, ekologia i środowisko utrzymują ciebie przy życiu. Jeżeli nie będziesz sadzić nowych drzew, to twoje dzieci nie będą mogły normalnie oddychać. Być może wymyślą dla nich skafandry z dostarczanym, sztucznym tlenem. Wszystko to jest istotne dla przyszłości ludzkości na tej planecie.


Pamiętajmy, że Polska jak i inne kraje przyjęły zasady zrównoważonego rozwoju. Będzie więc wymagane zadbanie o ekologię przez wszystkie firmy, które produkują nie tylko żywność ale cokolwiek, co mogłoby wpływać na stan środowiska. Gospodarstwa rolnicze od wielu lat poszukują bardziej optymalnych rozwiązań. Dzięki temu wypracowano rolnictwo ekologiczne. Podstawą takiego pojmowania rolnictwa jest cykliczność, czyli wykorzystywanie odpadów jako surowców wtórnych, z których również można wyprodukować coś cennego.

One Comment on “Rolnictwo Ekologiczne Ideałem Nowoczesnej Gospodarki Jak Zapobiegać Zagrożeniom Środowiska”

  1. Przykre to jest, ale prawdziwe, nasz ekosystem zanika, naturalne środowisko jest przykrywane wszechobecnym plastikiem, betonem i nawozami sztucznymi.

Komentarze wyłączone.