Podstawowe zalety zbiorników paliwa z tworzyw sztucznych

Zbiornik paliwa jest przeznaczony do magazynowania i przechowywania paliwa w postaci ciekłej. Dawniej zbiorniki paliwa były najczęściej produkowane z blachy, obecnie ze względu na niską wagę i wysokie parametry bezpieczeństwa coraz częściej wykonywane są z wysokiej jakości nowoczesnych tworzyw sztucznych i mogą być przeznaczone zarówno do użytku domowego, jak i w takich branżach, jak przemysł, rolnictwo oraz transport.


Oferowane przez firmy zbiorniki paliwa z tworzyw sztucznych charakteryzują się wysoką jakością wykonania, a ponadto są w pełni bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Zbiorniki paliwa z tworzywa sztucznego znajdują zastosowanie w małych i dużych zakładach produkcyjnych, wpływając w znacznym stopniu na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstw.
Do podstawowych zalet zbiorników paliwa z tworzywa sztucznego można zaliczyć:
– elastyczność techniki produkcji zbiorników z tworzyw sztucznych pozwala na tworzenie bardzo skomplikowanych kształtów zbiorników z wykorzystaniem całej dostępnej przestrzeni, maksymalizując ich autonomię. Ponadto, dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych w tego typu zbiornikach nie występuje korozja, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna,
– polietylen jest w pełni przetwarzalny, zarówno mechanicznie jak i termicznie. Badania eko-bilansu wykazały wyższość zbiorników z tworzyw sztucznych nad zbiornikami produkowanymi z innych materiałów,
– zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego w przypadku uderzenia może zostać poddany bardzo dużemu wydłużeniu (kilkadziesiąt procent), nie pękając, dzięki czemu zbiornik posiada doskonałe właściwości w zakresie odporności na odkształcenia. Podobnie jego niska przewodność cieplna ogranicza wymianę ciepła, a tym samym parowanie przechowywanych w nim paliw.
Ryzyko iskrzenia spowodowane elektrycznością statyczną pomiędzy zbiornikiem z tworzywa sztucznego a pompą jest znacznie zmniejszone (w przypadku zbiorników metalowych wlot zbiornika jest połączony z masą, a pompa z masą podczas napełniania).


Do dodatkowych zalet zbiorników paliwa z tworzyw sztucznych można zaliczyć ich efektowny wygląd, dzięki czemu zbiornik może być eksponowany w widocznym miejscu, nie powodując obniżenia walorów estetycznych otoczenia, a ponadto jest odporny na działanie promieniowania UV, co pozwala na długotrwałe zachowanie koloru produktu.