Biogaz jako alternatywne źródło energii

Omawiając tematykę alternatywnych źródeł energii, warto jest zwrócić uwagę na znaczenie biogazu. Jest to wysypisk owy gaz palny, produkt fermentacji związków organicznych  i rozpadu gnilnego, który powstaje w gazowni.  Zatem surowcem do produkcji biogazu mogą być przede wszystkim prawie wszystkie organiczne odpady pochodzące z produkcji rolniczej – zwłaszcza odchody zwierzęce, które mają najlepszy skład.

Co znajduje się w biogazie?

Skład chemiczny biogazu to od 55-75% metanu, 25-45% dwutlenku węgla oraz małe ilości tlenu, siarkowodoru, azotu i wodoru. Energia, którą zawiera biogaz, spożytkowana może być na wiele sposobów. Przede wszystkim do wytwarzania ciepła, produkcji energii elektrycznej, produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, wtłaczania do sieci gazowej oraz jako paliwo transportowe. Szerokie zastosowanie biogazu wykorzystywane jest zwłaszcza w Indiach, Chinach, USA i w państwach starej Unii, zwłaszcza jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego, jako paliwo napędowe oraz jako źródło ogrzewania wody.

Biogaz w Polsce

W Polsce, problematyka biogazu jest tematem dopiero raczkującym. W przeciągu ostatnich 20 lat na farmach zwierzęcych zbudowano zostało wiele instalacji wykorzystujących biogaz. Obecnie, niestety żadna z tych inwestycji nie funkcjonuje ze względów technicznych lub finansowych. Przykładem wielkiej polskiej inwestycji była biogazownia rolnicza w Duchnowie. Zajmowała się ogrzewaniem biogazem budynków. Niestety, ze względów pieniężnych, hodowla została wstrzymana, stąd i skończyły się zasoby biogazu.

Obecnie, na szczęście Polska zaczyna śledzić trendy w zakresie wykorzystania biogazu i jest szansa, że zacznie interesować się zachodnim nowoczesnymi technologiami, które pozwalają efektywnie korzystać z biogazu. Prym wiedzie Wielka Brytania, która najlepiej wykorzystuje gaz wysypiskowy. Na ulicach wielu miast europejskich kursują autobusy na biogaz. Oby boom na biogaz w Polsce był coraz szybszy, bo możliwości są bardzo szerokie.

Źródło: www.newsinfo.pl